"לא נשכח ולא נסלח"

ט' באייר תשס"ז

שאלה:

בעקבות דיון סוער במחוזתינו רציתי לדעת את דעתו של הרב על האימרה "לא נשכח ולא נסלח" בקשר להינתקות. יש שאומרים שאסור לומר לא נסלח ושזה לא המוסר היהודי, והיו שטענו מנגד שזה לא מוסרי לסלוח סתם.


תשובה:

אין חיוב לסלוח אלא כשהפוגע חזר בתשובה, כלומר שמתחרט על שעשה, שמחליט שהיה צריך אז שלא לעשות, ואין צריך לומר שלא מתכוין לעשות שוב, התודה לפני ה' על חטאו, וביקש סליחה מהנפגע. מותר לסלוח גם בלי זה, אבל יכול לצאת מזה נזק חינוכי וגם עידוד לשוב לעשות את הרע בעתיד. לכן יש לשקול בזהירות "חסידות" כזו.