השתדלות על פרנסה לפי המקורות - עד כמה?

י"ב באייר תשס"ז

שאלה:

במסילת ישרים פרק כ' בעניין השתדלות על פרנסה, כותב הרמח"ל שאדם צריך להשתדל "איזה השתדלות... שכך גזר המלך העליון"... ולא מעבר לזה. ר' בחיי בכד הקמח בביאור מידת הביטחון וכן בפרשת שלח ד"ה "וחמושים עלו", כותב שאדם צריך לעשות כל אשר בכוחו ולא רק השתדלות מעטה, ורק אח"כ לבטוח בד' שיעשה את השאר. גם הרב קוק בעין איה כותב זאת על הגמרא בשבת על אותו אדם שנשתנו עליו סדרי בראשית והניק את בנו. האם יש כאן מחלוקת? האם יש אנשים הפטורים מהשתדלות כמו שפירשו חלק את עונשו של יוסף שנשאר עוד שנתיים בכלא?


תשובה:

נראה לומר שכוונת המסילת ישרים הוא מבחינת הלחץ הפנימי, באופן שגם השתדלות מרובה מבחינה כמותית הינה השתדלות מעטה לנפשו של הבוטח בה'. הנביאים יכולים לסמוך על הנס כפי שכתב רבי אברהם בן הרמב"ם. יוסף נענש לא על פנייתו לשר המשקים אלא על כך שסמך עליו, כעולה מסגנונו בדברו אל השר. .