הציונות והשואה

י"ב באייר תשס"ז

שאלה:

בנוגע לפעילות של הישוב בזמן השואה: לא ערכתי מחקר בנושא ואיני יודע אבל מהרבה אנשים חרדים בעיקר וגם לוחמי אצל ולחי שמעתי שמפאי וההנהגה המרכזית העדיפה להעלות את אנשיה שלה ולהפקיר את כל האחרים. אם זה נכון מבחינה היסטורית (והייתי רוצה לדעת האם הרב חושב שהייתה מדיניות של הפליה) האם זה לא הופך את בן גוריון וההנהגה המקורית לשונאי ישראל? בעצם הם ניסו למחוק את המורשת הדתית של עם ישראל.


תשובה:

היו תופעות של העדפה על רקע התאמה לתוכניות מפא"י. קשה לדעת באיזה היקף. אין זה הופך את בן גוריון לשונא ישראל, אלא לחלק ממלחמת התרבות בקרב העם היהודי.