תפילת אישה לא בנוסח התפילה הרגיל

י"ב באייר תשס"ז

שאלה:

אני מוצאת שהרבה יותר קל וטבעי לי לדבר אל ה' ולהתפלל אליו במילותי שלי מאשר בנוסח התפילה הרגיל.

א. האם זה בסדר מבחינה הלכתית או שבכל מקרה אני מחוייבת בתפילה אחת ביום? (בנוסף לתפילות "שלי"). ב. כיצד אני יכולה למצוא דרך בכ"ז כן להתחבר לתפילה השגרתית?


תשובה:

לספרדיות אין חובה להתפלל לפי נוסח מסוים, ולאשכנזיות יש על מי לסמוך לנהוג כן. עם כל זה, עי' מוסר אביך, מעין הקדמה, ג.