עברים, ישראלים, יהודים

י"ג באייר תשס"ז

שאלה:

בתחלת ההסטוריה נקראנו עברים, אח"כ ישראלים, ולבסוף יהודים. הרב קוק זצ"ל כתב ישראלי, והרב אשכנזי זצ"ל חוזר לעברי. מה המשמעות של כל אחד מהשמות? האם החזרה לשימוש במונח עברי היא השלב הבא, המסמל את האוניברסליות של היהדות?


תשובה:

ישראלי הוא לאומי. עברי הוא הזהות הנבואית.