מבקרי המקרא

ט"ז באייר תשס"ז

שאלה:

ישנם האומרים (פרופסורים למיניהם)שכמה אירועים מרכזיים בחיינו כגון יציאת מצרים ומתן תורה לא קרו. לצערי נכנסים בי ספקות בעקבות כך לכן שאלותי הן:

1. איך יתכן לומר זאת?

2. אולי יש הוכחות לטנענותיהם הרי כל טענה צריכה הוכחה?

3. אם אין הוכחות ואלו טענות שווא מה מניע אותם לומר זאת?


תשובה:

1. מתוך אי התחשבות בעובדה ההיסטורית שקיימת זהות לאומית ישראלית הנושאת בעצמותה את רושם המאורעות המייסדים אותה.

2. אין שום הוכחה לדבריהם.

3. הקושי האמיתי לקבל את התערבות הבורא בעולם התחתון.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)