בלעם

ט"ז, כ"א באייר תשס"ז

שאלה 1:

כיצד בלעם היה נביא והרי נביא צריך להיות חכם גיבור ועשיר והוא היה שתום עין?


תשובה 1:

שתום פירושו פתוח.שאלה 2:

הרי רש"י מפרש שעינו היתה נקורה. ועוד שמה שמסופר עליו ועל אתונו לא מעיד שהיה כובש את יצרו ולפיכך אינו גיבור.


תשובה 2:

1. זו מחלוקת.

2. רמב"ם: "בשעת כשרותו נביא היה".

3. אצל אומות העולם ייתכנו גילויים מתוך כוחות טומאה.

4. אתונו הוא תיאור שיטת התנבאותו, מתוך התחברות אל הרוחניות השפלה שבחומר.