בלעם

ט"ז, כ"א באייר תשס"ז

שאלה 1:

כיצד בלעם היה נביא והרי נביא צריך להיות חכם גיבור ועשיר והוא היה שתום עין?


תשובה 1:

שתום פירושו פתוח.שאלה 2:

הרי רש"י מפרש שעינו היתה נקורה. ועוד שמה שמסופר עליו ועל אתונו לא מעיד שהיה כובש את יצרו ולפיכך אינו גיבור.


תשובה 2:

1. זו מחלוקת.

2. רמב"ם: "בשעת כשרותו נביא היה".

3. אצל אומות העולם ייתכנו גילויים מתוך כוחות טומאה.

4. אתונו הוא תיאור שיטת התנבאותו, מתוך התחברות אל הרוחניות השפלה שבחומר.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)