פסיקת הלכה לפי אר"י ז"ל

ט"ז באייר תשס"ז

שאלה:

מהרח"ו זצ"ל כותב על רבו: "יושב בכיסו מיקרא תתלמוד, הגדה, מדרש, שיחת אילנות, חוכמת הפנים וכו'"... (מה שזכור לי כרגע) "לכן כל פסיקתו מכוונת לאמת". שאלתי היא: למה מאז שהתפרסמו כתבויו לא פוסקים לפיו לכן כל פסיקה אחרת לוקה בחסר?


תשובה:

גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו כרבי מאיר. ומדוע לא פסקו הלכה כמותו? לפי שלא ירדו חביריו לסוף דעתו. רצון ה' שנפסוק לפי דעתנו העניה, ולא לפי מי שאין אנו משיגים את חכמתו.