אברהם כבן לשבט עברים - מקורות

ט"ז באייר תשס"ז

שאלה:

הרב אמר פעם שאברהם אבינו היה בן לשבט עברים שהיה מעין גרעין של עמ"י לפני שנוצר הזרע של אברהם, אולי ירחיב הרב בבקשה והאם ישנם מקורות מחז"ל?


תשובה:

בראשית רבה: העברי, שהיה מבני בניו של עבר. ועי' בר' מ, טו.