יגדל אלוהים חי

כ' באייר תשס"ז

שאלה:

ידוע ששם אלוקים הוא דין אם כן איך נאמר שיגדל מידת הדין? ואם נאמר שאין כוונה לדין אז קשה על הרב קוק שכתב פירוש לשיר זה ע"פ נסתר?


תשובה:

יגדל, פירושו שהכרתנו אותו תגדל. אלוהים הוא בדרך כלל (לא תמיד) מידת הדין, אבל אלוהים חי הוא מידת היסוד, מקור הברכה, וזה רמוז גם בפירוש הרב קוק.