יגדל אלוהים חי

כ' באייר תשס"ז

שאלה:

ידוע ששם אלוקים הוא דין אם כן איך נאמר שיגדל מידת הדין? ואם נאמר שאין כוונה לדין אז קשה על הרב קוק שכתב פירוש לשיר זה ע"פ נסתר?


תשובה:

יגדל, פירושו שהכרתנו אותו תגדל. אלוהים הוא בדרך כלל (לא תמיד) מידת הדין, אבל אלוהים חי הוא מידת היסוד, מקור הברכה, וזה רמוז גם בפירוש הרב קוק.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)