שמשון וגולית

כ"א באייר תשס"ז

שאלה:

האם יתכן שגולית היה מצאצאי שמשון, שהרי היו לשמשון כמה נשים פלישתיות וגם לשניהם יש כח בלתי מצוי?


תשובה:

נדמה לי שיש מדרש שאומר כן. על כל פנים כך מפורש בחת"ם סופר לפרשת נשא שבא על ערפה בבית האסורים.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)