דעת גדולי ישראל על הרצל

כ"ו באייר תשס"ז

שאלה:

האם הרב יכול לציין מקורות של גדולי ישראל הספרדים והאשכנזים שמדברים על הרצל?


תשובה:

רבי שלמה הכהן מוילנה רקד בפני הרצל עם ספר תורה וקרא לו מלך ישראל. המקובל הרב סלקמון מתוניס ראה בהרצל איש מעלה.