לכאורה מקורות סותרים ברמב"ם

כ"ט באייר תשס"ז

שאלה:

בפירוש המשניות על המשנה בפרקי אבות בפרק ה' (ד"ה: "עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות") וכן בפרק שמיני בשמונה פרקים הרמב"ם אומר שהרצון איננו בכל רגע ורגע כמו שטוענים המדברים אלא הנסים נקבעו במערכת בבריאה עצמה.

לעומת זאת במורה נבוכים חלק ב' פרק כ"ט ממש מפורש שאין דעתו נוחה מדברי חז"ל שהניסים הם חלק מהטבע שחקק הקב"ה א"כ מדוע כתב שיטה זאת כשיטה הבלעדית בפרק שמיני משמונה פרקים ובפירושו לפרקי אבות ולא הסתייג שם מדעה זאת?


תשובה:

מוכרחים לומר שאינו מסתייג כי אם שהדברים תמוהים כלשונו, אך אמת.