מהאתר "מורשת", תשס"ב, 72 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 21MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)