קידוש בשבת בבוקר בעמידה

ד' בסיון תשס"ז

שאלה:

אבי נוהג לקדש בעמידה גם בשבת בבוקר. אולם קראתי בספר פניני הלכה של הרב מלמד שליט"א ושם כתוב: "...ובקידוש היום נוהגים הכל לשבת".

1. האם עלי לנהוג כמנהג אבי?

2. במידה וכן האם יש צורך לשנות אחרי שאתחתן בע"ה?


תשובה:

המשך כמנהג אבותיך.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)