שיעורים נפרדים:
שיעור א', 57 דקות (MP3, 20MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', אב תשע"ז, 6 דקות (וידאו).