שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - שמיטה והיתר מכירה, תשנ"ד, טכניון, 32 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).
שיעור ב', 58 דקות, מכון מאיר (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).
שיעור ג', תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ד' - שמיטה והיתר מכירה, תש"ס, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 62 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ה', תשס"א, 59 דקות, עטרת כהנים (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ו', ב' באייר תשס"ז, 2 דקות, מכון מאיר (וידאו).
שיעור ז' - שערוריית העדפת פירות הערבים בשנת השמיטה, י"ד בסיון תשס"ז, 5 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ח' - שבת הארץ, י"א בתמוז תשס"ז, 56 דקות, מכון מאיר, יום עיון בנושא השמיטה (אודיו ווידאו).
שיעור ט' - "ללא חשש שביעית", י"ז בתמוז תשס"ז, 12 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)