האם מותר לאכול בכלי גוי שאינם טבולים?

כ"ד בסיון תשס"ז

שאלה:

האם מותר לאכול בכלי גוי שאינם טבולים?

תשובה:

אם הכלי שייך לגוי מותר. אם הכלי שלך, רק בשעת הדחק.