המושגים 'צורה' ו'חומר' במהר"ל

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

אשמח אם הרב יוכל לתת ביאור מורחב למושגים 'חומר' ו'צורה' המופיעים אצל המהר"ל. האם פירושם אחיד בכל כתבי המהר"ל ?


תשובה:

'חומר' הוא המיועד לקבל את הצורה, הפוטנציאל לצאת אל הפועל. ה'צורה' היא היחודיות של בעל הצורה, המוציאו אל הפועל. הגדרות אלה, שמקורן באריסטו, מקבלות אצל המהר"ל משמעות ערכית.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)