שהכול נהיה בדברו

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

הברכה - "ברוך אתה... שהכל נהיה בדברו", "בדברך" - לא נאמר אלא "בדברו", כלומר החלק הראשון של המשפט סותר את החלק האחרון של המשפט. (בדומה להערה שלך לשיר - "הקב"ה... אותך")

האם יש באפשרות הרב להסביר מה הוא העומק העומד מאחרי הברכה?


תשובה:

עיין "נפש החיים" שער ב' בפרקים הראשונים.