קדושים תהיו

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

קראתי ברמב"ן בפירושו ל"קדושים תהיו" שהיא מצוה לא להיות נבל ברשות התורה. אם כך הנבל ברשות התורה עובר על "קדושים תהיו" וכבר אינו ברשות התורה. מה ההסבר ל"פרדוקס" הזה?


תשובה:

שאסור לעשות מעשים שאלמלא הציווי "קדושים תהיו" היו מותרים.