פרישת משה מאישתו

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

איך משה התנבא באספקלריה המאירה אם פרש מאישתו? הרי זו גריעותא ולא מעליותא' שהרי בחייו לא חווה את האיחוד. ואם ארחיק לכת איך אמר שמע ישראל ה' אלוקנו ה' אחד אם לא היה נשוי?


תשובה:

הכל יחסי. ביחס לעם ישראל אספקלריתו מאירה מכולם. ביחס לאדה"ר עוד לא השיג את המדרגה של השתוות הטבע עם הנשמה, ולכן פרש מאשתו, כי בכל רגע עשוי להתנבא.