השבת כמידת היסוד

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

איך יתכן שב"שערי אורה" השבת היא מידת היסוד? האם כונתו שהיא היסוד בעת חיבור היסוד והמלכות?


תשובה:

כן.