ספרי הרמח"ל

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

מה עניינם של הספרים "דרך תבונות" ו"ספר ההגיון" של הרמח"ל? במה הם חשובים ולמה הם תורמים בלימוד, ובאיזה שלב של הלימוד כדאי ללמוד אותם?


תשובה:

ספרי לוגיקה תלמודית ולוגיקה כללית. הם מחדדים את השכל ומבהירים את ההבדל בין אמת לשקר. טובים ללימוד תמיד.