כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

מאמר הגמרא 'כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו' פרושו שיש לגדול אותן תאוות של אנשים פשוטים בעוצמה חזקה יותר (כמשתמע מן הסיפור), דבר שקשה לקבל שלצדיקים ופרושים יהיו כאלה תאוות כשהם נשמרים בקדושת מחשבה וראיה, או שירצו יותר לגנוב בגלל פרישותם ממון, או שיש להם ברמות שלהם התמודדויות אחרות בעוצמות חזקות מאוד אבל לא התמודדויות של תאוות של בינוניים?


תשובה:

הסיפור בגמרא אומר שבתנאים המסופרים שם (הטיול ביער), היה יצרו מתגבר. אבל בעלמא לא הביא עצמו לידי נסיון, ולכן לא שלט בו יצרו.