ברכה ראשונה של תפילת עמידה

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

למה בתפילת שמונה עשרה המילים "הגדול הגבור והנורא" אינם חזרה על "אלהי אברהם וכו'"?


תשובה:

אלוהי אברהם וכו' הוא חב"ד וגדול גבור ונורא הוא חג"ת.