צדקתך במנחה של שבת

ד' בתמוז תשס"ז

שאלה:

מה הקשר בן צדקתך במנחה של שבת לתחנונים?


תשובה:

זה צידוק הדין על פטירת יוסף, משה ודוד בשעת המנחה.