ברכת השנים בתפילה

ד' בתמוז תשס"ז

שאלה:

מדוע ,ב"ברכת - השנים ", אנו מבקשים: "ברך עלינו... את השנה הזאת..." , היינו, את הזמן ["השנה"], במקום לומר :"ברך אותנו ,את ארצנו וכו'..." - ישירות? והרי בברכות אחרות כן אומרים: "...וברכנו אבינו..." ? וכן, למה משתמשים במילה: "עלינו"? ואנו חותמים: "מברך השנים", ובמקביל: נאמר במעשה בראשית: "ויברך... את יום השביעי..." איזו משמעות יש לברכה המכוונת ל"יום" או ל"שנים"?


תשובה:

ברכת הפרנסה תלויה בגשמים, והם משתנים משנה לשנה. עלינו, שיהיו הגשמים לברכה לנו שירדו על השדות ולא בגאיות. ברכת היום השביעי היא שמכח סגולת היום יכול כל אחד לאכול בקדושה.