ברכת השנים בתפילה

ד' בתמוז תשס"ז

שאלה:

מדוע ,ב"ברכת - השנים ", אנו מבקשים: "ברך עלינו... את השנה הזאת..." , היינו, את הזמן ["השנה"], במקום לומר :"ברך אותנו ,את ארצנו וכו'..." - ישירות? והרי בברכות אחרות כן אומרים: "...וברכנו אבינו..." ? וכן, למה משתמשים במילה: "עלינו"? ואנו חותמים: "מברך השנים", ובמקביל: נאמר במעשה בראשית: "ויברך... את יום השביעי..." איזו משמעות יש לברכה המכוונת ל"יום" או ל"שנים"?


תשובה:

ברכת הפרנסה תלויה בגשמים, והם משתנים משנה לשנה. עלינו, שיהיו הגשמים לברכה לנו שירדו על השדות ולא בגאיות. ברכת היום השביעי היא שמכח סגולת היום יכול כל אחד לאכול בקדושה.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)