טעם לפגם מאוכל הבלוע בדופן סיר שהיה במקרר

ד' בתמוז תשס"ז

שאלה:

סיר עם אוכל שהיה במקרר, הרי האוכל בסיר לא מתקלקל גם אחרי 24 שעות, האם האוכל הבלוע בדופן הסיר יחשב נותן טעם לפגם או לא?


תשובה:

לא חילקו חכמים בדבר, וספק דרבנן (בלוע) לקולא.