"השיבה שופטנו... ויועצנו..." - מי הם יועצינו?

ד' בתמוז תשס"ז

שאלה:

"השיבה שופטנו...ויועצנו..." מי הם יועצינו?


תשובה:

יועצים הם פוליטיקאים.