אחרית הימים ותשובה

ו' בתמוז תשס"ז

שאלה:

הראו לי סרט הנקרא "המלחמה האחרונה" המתאר את כל התרחשות המאורעות מזמן בית שני ועד היום.

מסקנת הסרט ,שמבובססת על מקורות רבים בתורה (תנ"ך ומפרשיו, מדרשי חז"ל וספרים קדושים) היא שה' מראה לנו הרבה צרות פנימיות (אינתיפדה, פגועים, מלחמת לבנון...) וחיצוניות (צונמי, מגדלי התאומים, תאונות דרכים, רעידות אדמה) כדי שעם ישראל יתעורר ויחזור בתשובה (כדברי רשי, צפניה ג'-ו' "הבאתי פורענות על אומות העולם בשביל שתיראו ותיראו") כי "אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל", ו"שאין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים" כפי שכתוב במס' סוטה בהקשר של תקופה של עקבתא דמשיחא.

מה הרב ושב על המסקנה הזאת?


תשובה:

זה נכון אך חלקי, כי הנהגת שכר ועונש אינה הפעולה היחידה של ה' כלפינו (דעת תבונות לרמח"ל).