באיזו דרך ועל מה נכתבה התורה?

ח' בתמוז תשס"ז

שאלה:

ידוע שמשה רבינו כתב את התורה שהוכתבה לו מפי הבורא.

השאלות שלי הן:

א. על מה ובאיזו דרך נכתבה התורה? ידוע שלוחות הברית היו עשויים אבן, האם גם שאר התורה נכתבה על אבן? ואם כן, מה היה אמצעי הכתיבה?

ב. אם כל התורה נכתבה על אבן, כתיבתה הייתה אמורה לקחת זמן רב – (שנים?), אז כיצד עשה זאת משה?

ג. אם כל התורה נכתבה על אבן כמו הלוחות, כיצד נשאו אותם ממקום למקום? ובכמה לוחות היה מדובר?

ד. מתי הועלתה התורה על חומר אחר כמו קלף או פפירוס ?


תשובה:

התורה נכתבה על "ספר", מה שמציין חומר שניתן לגלגל. הלכה למשה מסיני היא שיש לכתוב את התורה על קלף. אם נניח שהקלף הומצא מאוחר יותר כטענת החוקרים, נאמר שהביטוי הלכה למשה מסיני אינו מוחלט.