גירוש מגן עדן

י"א בתמוז תשס"ז

שאלה:

מה המשמעות שהגירוש מגן עדן נאמר רק לאדם והאם זה דורש התייחסות מיוחדת כלפי האישה באיזה שהוא אופן?


תשובה:

האיש חטא ממש, כי אכל מהעץ. האשה אכלה מהפרי ולא מן העץ, וזה לא נאסר, ולכן חטאה רק בגרמא, שגרמה לאיש לחטוא. על כן הוא מגורש ממש, והיא מגורשת רק בגרמא. כך שהזהות הנשית שייכת יותר לגן עדן.