מחית עמלק

ח' בתמוז תשס"ז, כ"ט בניסן תש"עשאלה 1:

הסברתי לחילוני אודות כך שהיהדות אינה גזענית אלא נותנת תפקיד מיוחד לעמ"י אך היא לא נותנת לגיטימציה לשינאת עמים אחרים סתם כך. בעקבות זאת נשאלתי איך ייתכן שניצטוינו להרוג עם שלם (עמלק) על נשיו וטפיו בלי קשר לבחירתו החופשית ותשובתי הייתה מעט צולעת. מה ראוי לענות על שאלה זו?


תשובה 1:

ביעור הרע הוא ללא פשרות. ילדי עמלק הם קורבן לרשעות אומתם. הלכה מפורשת ברמב"ם שעמלק שהשלים לא הורגים אותו.שאלה 2:

יש לי שאלה בנוגע למצוות מחיית עמלק. אם אני מבין נכון, שאול הפסיד את המלוכה שלו מאחר ולא קיים את הציווי שקיבל משמואל הנביא אשר כלל גם טף ובהמות. כמובן שהיום יש לזה משמעות שונה. אך גם בתקופת שאול זה לא מתיישב לי עם הערכים והמצוות שקיבלנו. כלומר איך ה' "נותן" הנחייה כזאת ?


תשובה 2:

כיליון הרע דורש גם את ביטול הופעתו של עמלק בהסטוריה. אין זה נוגע כלל לאשמתו של היחיד אלא לגורלו כבן לאומה שצריכה לעבור מן העולם. עיין מאמרי ראיה "על דעת ה' ועל מלחמות ה' ".