נטילת ידיים - מספר פעמים וכמות המים

ו' בתמוז תשס"ז

שאלה:

1. מה עדיף: נטילה אחת בכל יד (לפני סעודה) בכמות מים גדולה שתכסה בוודאי את כל היד או שלוש פעמים בכל יד (כפי שנפוץ יותר) אך ספק אם המים יכסו את היד בכל פעם או בכולם?

2. האם מספיק ליטול פעם אחת בכל יד לאחר יציאה מבית הכסא?


תשובה:

1. עדיף מכולם כמות גדולה שלש פעמים. אני נוהג פעם אחת בלבד. השלש פעמים השתרשו בגלל השפעת הקבלה.

2. אין צורך כלל בכלי. ואם רוצה טהרה יתירה, יטול לסרוגין שלש פעמים.