אינטואיציה והתורה

י"ט בתמוז תשס"ז

שאלה:

מאיפה אפשר ללמוד על אינטואיציה בתנ"ך? האם הנבואה היתה בנויה גם על אינטואיציה? האם את הפסוק "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום" אפשר לפרש כאינטואיציה?


תשובה:

הנבואה אינה אינטואיציה כי אם דבר ה'.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)