שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 59 דקות, מכון מאיר (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב', א' בשבט תשע"א, 6 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', ביה"כ "בית יהודה", י-ם.
חלק 1 - דברי הרמב"ם בפירושו על המשנה, ד' בסיון תשע"ט, 27 דקות (MP3, 7MB).
חלק 2 - תשובת הרשב"ץ, י"א בסיון תשע"ט, 35 דקות (MP3, 9MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)