יתחטא אדם הראשון

ב' באב תשס"ז

שאלה:

האדם הראשון נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת, ובפועל בסוף אכל. מה אכפת (כביכול) לקב"ה שהאדם יהיה יודע טוב ורע?


תשובה:

החטא היה שלא אכל את עץ החיים תחילה. דעת ללא חיים הורגת כי זה מרוקן את נפש האדם מתוכן. הוא הלך לאוניברסיטה לפני שהלך לישיבה. אבל אחרי עץ החיים, אדרבה, הוא חייב לאכול את הדעת.