איסור להסתכל על הכהנים בברכת כהנים, קשת וירח

ב' באב תשס"ז

שאלה:

מדוע אסור להסתכל על הכהנים בברכת כהנים בתפילה? עד מתי אסור להסתכל? שמעתי שאסור לצפות בירח ובקשת לאורך זמן, האם זה נכון? מה הטעם לאיסור?


תשובה:

במקדש היתה שכינה שורה על אצבעות הכהנים, ומזה נמשך האיסור גם מחוץ למקדש. ההסתכלות הרבה בקשת ובירח יש בה כדי לפתח חויה פגאנית.