"ויברך דוד"

ב' באב תשס"ז

שאלה:

למה אנו עומדים בחלק הבינלאומי של "ויברך דוד" המברך את ה' ומתאר אותו כמלך כל העולם, ולעומת זה אנו יושבים בחלק הלאומי, מיד כשעוברים לדבר על בחירת ישראל, ממש יושבים לפני המילים "אשר בחרת באברהם"?


תשובה:

מלכותו על כל העולם גדולה מאד מאתנו ולכן נדרש לעמוד. בחירתו בנו מתאמת לנו, בבחינת "תורה דיליה", ולכן אנו יושבים, כאדם בביתו.