הרב אורי שרקי

איוב - סדרת שיעורים בטכניון

תש"סקבצי MP3:

שיעור 1 (פרק א', 37 דקות, 14MB)
שיעור 2 (פרק א', 17 דקות, 6MB)
שיעור 3 (פרק א', 31 דקות, 11MB)
שיעור 4 (פרק ב', 28 דקות, 10MB)
שיעור 5 (פרק ב', 19 דקות, 7MB)
שיעור 6 (השטן, 28 דקות, 10MB)
שיעור 7 (פרק ג', 28 דקות, 10MB)
שיעור 8 (פרקים ג'-ה', 24 דקות, 9MB)
שיעור 9 (פרק ו', 36 דקות, 13MB)
שיעור 10 (פרק ח', 16 דקות, 4MB)
שיעור 11 (פרק ט', 20 דקות, 5MB)
שיעור 12 (פרק י', 23 דקות, 8MB)
שיעור 13 (פרק י"ב, 19 דקות, 7MB)
שיעור 14 (פרק י"ד, 20 דקות, 7MB)
שיעור 15 (פרק ט"ו, 20 דקות, 7MB)
שיעור 16 (פרק י"ח, 20 דקות, 7MB)
שיעור 17 (פרק כ', 22 דקות, 8MB)
שיעור 18 (פרק כ"א, 34 דקות, 12MB)
שיעור 19 (פרק כ"ג, 27 דקות, 10MB)
שיעור 20 (פרק כ"ז, 34 דקות, 12MB)
שיעור 21 (פרק ל', 19 דקות, 7MB)
שיעור 22 (פרק ל"א', 13 דקות, 5MB)
שיעור 23 (פרק ל"ב, 26 דקות, 9MB)
שיעור 24 (פרק ל"ד, 22 דקות, 8MB)
שיעור 25 (פרק ל"ה, 27 דקות, 10MB)
שיעור 26 (פרק ל"ו, 27 דקות, 10MB)
שיעור 27 (פרק ל"ח, 30 דקות, 11MB)
שיעור 28 (פרק ל"ח, 22 דקות, 8MB)
שיעור 29 (פרק ל"ט, 25 דקות, 9MB)
שיעור 30 (פרק מ', 34 דקות, 12MB)
שיעור 31 (פרק מ"ב, 31 דקות, 11MB)
שיעור 32 (פרק מ"ב, 13 דקות, 5MB)