הרב אורי שרקי

מסכת מגילה - טכניון, סדרת תש"ס - תשס"גקבצי MP3, הועברו מקלטות (חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים):


שיעור 1, דף ב', עמוד א'. י' בסיון תשנ"ט. 55 דקות. 20MB.
שיעור 2, דף ב', עמוד א'. י"ז בסיון תשנ"ט. 28 דקות. 10MB. חסרים תחילת וסוף ההקלטה, איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 3, דף ב', עמוד ב'. כ"ד בסיון תשנ"ט. 4 דקות. 2MB. חסר סוף ההקלטה. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 4, דף ב', עמוד ב'. ח' בתמוז תשנ"ט. 14 דקות. 5MB. חסר סוף ההקלטה. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 5, דף ג', עמוד א'. ט"ו בתמוז תשנ"ט. 33 דקות. 12MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 6, דף ג', עמוד ב'. כ"ט בתמוז תשנ"ט. 45 דקות. 16MB. חסרה תחילת ההקלטה, איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 7, דף ג', עמוד ב'. י"ב באלול תשנ"ט. 38 דקות. 14MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 8, דף ד', עמוד א'. י"ט באלול תשנ"ט. 45 דקות. 16MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 9, דף ד', עמוד ב'. כ"ו באלול תשנ"ט. 31 דקות. 11MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 10, דף ה', עמוד א'. ד' בתשרי תש"ס. 36 דקות. 13MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 11, דף ה', עמוד א'. י"א בתשרי תש"ס. 43 דקות. 15MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 12, דף ה', עמוד ב'. כ"ה בתשרי תש"ס. 35 דקות. 13MB. איכות ההקלטה גרועה. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 13, דף ו', עמוד א'. ט' במרחשון תש"ס. 45 דקות. 16MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 14, דף ו', עמוד א'. ט"ז במרחשון תש"ס. 38 דקות. 14MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 15, דף ו', עמוד ב'. כ"ג במרחשון תש"ס. 33 דקות. 12MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 16, דף ו', עמוד ב'. ל' במרחשון תש"ס. 46 דקות. 17MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 17, דף ו', עמוד ב'. ז' בכסלו תש"ס. 44 דקות. 16MB. חסרה תחילת ההקלטה, איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 18, דף ז', עמוד א'. י"ד בכסלו תש"ס. 34 דקות. 12MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 19, דף ז', עמוד א'. כ"א בכסלו תש"ס. 40 דקות. 14MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 20, דף ז', עמוד א'. ה' בטבת תש"ס. 29 דקות. 10MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 21, דף ז', עמוד ב'. י"ב בטבת תש"ס. 23 דקות. 8MB. חסרה תחילת ההקלטה. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 22, דף ח', עמוד א'. כ"ו בטבת תש"ס. 18 דקות. 7MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 23, דף ח', עמוד ב'. ד' בשבט תש"ס. 31 דקות. 11MB. חסרה תחילת ההקלטה. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 24, דף ח', עמוד ב'. י"א בשבט תש"ס. 53 דקות. 19MB. חסרה תחילת ההקלטה. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 25, דף י', עמוד א'. ט' באדר א' תש"ס. 21 דקות. 8MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 26, דף י', עמוד ב'. ט"ז באדר א' תש"ס. 31 דקות. 11MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 27, דף י', עמוד ב'. כ"ג באדר א' תש"ס. 39 דקות. 14MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 28, דף י"א, עמוד א'. ז' באדר ב' תש"ס. 27 דקות. 10MB. חסרה תחילת ההקלטה, איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 29, דף י"א, עמוד ב'. כ"א באדר ב' תש"ס. 35 דקות. 13MB. חסרים תחילת וסוף ההקלטה. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 30, דף י"ב, עמוד א'. כ"ז בניסן תש"ס. 21 דקות. 7MB. חסר סוף ההקלטה. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 31, דף י"ב, עמוד א'. י"א באייר תש"ס. 38 דקות. 14MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 32, דף י"ב, עמוד ב'. 22 דקות. 8MB.
שיעור 33, דף י"ג, עמוד א'. 37 דקות. 13MB.
שיעור 34, דף י"ג, עמוד א'. 46 דקות. 16MB.
שיעור 35, דף י"ג, עמוד ב'. י' בסיון תש"ס. 35 דקות. 12MB.
שיעור 36, דף י"ד, עמוד א'. י"ז בסיון תש"ס. 32 דקות. 11MB. חסרה תחילת ההקלטה. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 37, דף '"ד, עמוד א'. כ"ד בסיון תש"ס. 30 דקות. 11MB. חסרים תחילה וסוף ההקלטה.
שיעור 38, דף י"ד, עמוד ב'. 52 דקות. 19MB. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 39, דף י"ד, עמוד ב'. ה' באלול תש"ס. 69 דקות. 24MB.
שיעור 40, דף ט"ו, עמוד א'. 47 דקות. 17MB.
שיעור 41, דף ט"ו, עמוד א'. 28 דקות. 10MB.
שיעור 42, דף ט"ו, עמוד ב'. 45 דקות. 16MB.
שיעור 43, דף ט"ו, עמוד ב'. 26 דקות. 9MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 44, דף ט"ו, עמוד ב'. 47 דקות. 17MB.
שיעור 45, דף ט"ז, עמוד א'. 35 דקות. 12MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 46, דף ט"ז, עמוד א'. 29 דקות. 10MB.
שיעור 47, דף ט"ז, עמוד ב'. 31 דקות. 11MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 48, דף ט"ז, עמוד ב'. 42 דקות. 15MB.
שיעור 49, דף י"ז, עמוד א'. 47 דקות. 17MB. חסרים תחילה וסוף ההקלטה.
שיעור 50, דף י"ז, עמוד א'. 28 דקות. 10MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 51, דף י"ז, עמוד א'. 30 דקות. 11MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 52, דף י"ז, עמוד א'. 30 דקות. 11MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 53, דף י"ז, עמוד ב'. 31 דקות. 11MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 54, דף י"ז, עמוד ב'. 35 דקות. 12MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 55, דף י"ח, עמוד א'. כ' בשבט תשס"א. 25 דקות. 9MB. חסרה תחילת ההקלטה. איכות גרועה בחלק ראשון של ההקלטה.
שיעור 56, דף י"ח, עמוד א'. 36 דקות. 13MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 57, דף י"ח, עמוד א'. 39 דקות. 14MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 58, דף י"ח, עמוד ב'. 31 דקות. 11MB.
שיעור 59, דף י"ט, עמוד א'. כ"ד בניסן תשס"א. 43 דקות. 15MB. איכות גרועה בחלק של ההקלטה. דילוג באמצע ההקלטה.
שיעור 60, דף י"ט, עמוד א'. 34 דקות. 12MB.
שיעור 61, דף י"ט, עמוד ב'. 43 דקות. 15MB.
שיעור 62, דף כ', עמוד א'. 48 דקות. 17MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 63, דף כ"א, עמוד א'. 35 דקות. 12MB. חסרה תחילת ההקלטה. איכות ההקלטה גרועה.
שיעור 64, דף כ"א, עמוד ב'. 38 דקות. 14MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 65, דף כ"א, עמוד ב'. 42 דקות. 15MB.
שיעור 66, דף כ"ב, עמוד ב'. 39 דקות. 14MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 67, דף כ"ג, עמוד א'. 38 דקות. 14MB.
שיעור 68, דף כ"ג, עמוד א'. 28 דקות. 10MB.
שיעור 69, דף כ"ג, עמוד א'. 42 דקות. 15MB.
שיעור 70, דף כ"ג, עמוד ב'. 28 דקות. 10MB.
שיעור 71, דף כ"ד, עמוד א'. 39 דקות. 14MB.
שיעור 72, דף כ"ד, עמוד ב'. 46 דקות. 16MB.
שיעור 73, דף כ"ה, עמוד א'. י"ב בכסלו תשס"ב. 41 דקות. 15MB.
שיעור 74, דף כ"ה, עמוד א'. י"ט בכסלו תשס"ב. 41 דקות. 15MB.
שיעור 75, דף כ"ה, עמוד ב'. 43 דקות. 15MB.
שיעור 76, דף כ"ה, עמוד ב'. 36 דקות. 13MB.
שיעור 77, דף כ"ו, עמוד א'. י"ז בטבת תשס"ב. 40 דקות. 14MB.
שיעור 78, דף כ"ו, עמוד ב'. כ"ד בטבת תשס"ב. 42 דקות. 15MB.
שיעור 79, דף כ"ז, עמוד א'. ב' בשבט תשס"ב. 23 דקות. 8MB.
שיעור 80, דף כ"ז, עמוד א'. ט' בשבט תשס"ב. 28 דקות. 10MB.
שיעור 81, דף כ"ז, עמוד ב'. ט"ז בשבט תשס"ב. 40 דקות. 14MB.
שיעור 82, דף כ"ח, עמוד א'. כ"ג בשבט תשס"ב. 48 דקות. 17MB.
שיעור 83, דף כ"ח, עמוד ב'. כ"ז בניסן תשס"ב. 38 דקות. 14MB.
שיעור 84, דף כ"ט, עמוד א'. י"א באייר תשס"ב. 30 דקות. 11MB.
שיעור 85, דף כ"ט, עמוד א'. 26 דקות. 9MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 86, דף ל', עמוד א'. ג' בסיון תשס"ב. 29 דקות. 10MB.
שיעור 87, דף ל', עמוד ב'. י' בסיון תשס"ב. 38 דקות. 13MB.
שיעור 88, דף ל"א, עמוד א'. י"ז בסיון תשס"ב. 39 דקות. 14MB.
שיעור 89, דף ל"א, עמוד ב'. 44 דקות. 16MB.
שיעור 90, דף ל"ב, עמוד א'. 60 דקות. 21MB. סיום המסכת.