הרב אורי שרקי

אורות התורה לראי"ה קוק

מכון מאיר, תשס"ב

 

קבצי MP3, הועברו מקלטות:

 

שיעור 1 (46 דקות, 17MB).

שיעור 2 (58 דקות, 20MB).

שיעור 3 (56 דקות, 20MB).

שיעור 4 (53 דקות, 19MB).

שיעור 5 (50 דקות, 18MB).

שיעור 6 (56 דקות, 20MB).

שיעור 7 (57 דקות, 20MB).

שיעור 8 (59 דקות, 21MB).

שיעור 9 (51 דקות, 18MB).

שיעור 10 (49 דקות, 18MB).

שיעור 11 (47 דקות, 17MB).

שיעור 12 (54 דקות, 19MB).

שיעור 13 (56 דקות, 20MB).

שיעור 14 (53 דקות, 19MB).

שיעור 15 (49 דקות, 17MB).

שיעור 16 (56 דקות, 20MB).

שיעור 17 (55 דקות, 19MB).

שיעור 18 (48 דקות, 17MB).

שיעור 19 (51 דקות, 18MB).

שיעור 20 (40 דקות, 14MB).

שיעור 21 (51 דקות, 18MB).

שיעור 22 (53 דקות, 19MB).

שיעור 23 (50 דקות, 18MB).

שיעור 24 (52 דקות, 19MB).

שיעור 25 (52 דקות, 18MB).

שיעור 26 (51 דקות, 18MB).

שיעור 27 (51 דקות, 18MB).

שיעור 28 (50 דקות, 18MB).

שיעור 29 (54 דקות, 19MB).

שיעור 30 (56 דקות, 20MB).

שיעור 31 (52 דקות, 19MB).

שיעור 32 (48 דקות, 17MB).

שיעור 33 (50 דקות, 18MB).