אם פונדקאית

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

מה דעת תורתנו לגבי אם פונדקאית? ואם יש מקום להתיר זאת?


תשובה:

גם אם יימצא מעקף הלכתי המתיר את הדבר, אין דעתי נוחה כלל, כי זה נראה כהתרת אשת איש לעלמא.