קריאת שמע - שאלות שונות

ט"ו באב תשס"ז, י"ג בתשרי תשס"חשאלה 1:

מתוך הפסוק "ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" לקחו חז"ל רק את שני המצבים האחרונים של "...ובשכבך ובקומך" כנקודות זמן בהן אדם מחוייב בקריאת שמע. מה קרה לשתיים הקודמות? למה לא לקבוע שעל שהות שמעל שעתיים רצופות בבית או נסיעה של מעל 72 דקות גם כן יש לקרוא קריאת שמע?


תשובה 1:

לדעת ה"שאגת אריה" החיוב מן התורה הוא לומר דברי תורה תדיר. וקבעוהו חכמים בקריאת פרשיות קריאת שמע. ובשאר היממה אכן יש מצות תלמוד תורה כל היום.שאלה 2:

האם לאחר אמירת הפסוק הראשון צריך להמתין לחזן שיתחיל "ואהבת" או להתחיל לבד, כי יש חזנים שמאריכים הרבה?


תשובה 2:

צריך להמתין.