ימי בראשית

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

שמעתי שיעור של הרב בנושא ששת ימי בראשית. רציתי לשאול: הרב אומר שמימד הזמן לא היה קיים לפני בריאת האדם שזה באמצע היום השישי או בכלל רק ביום השביעי שזה קצת פחות מששת האלפים שלנו, שאז,אם אני מבין נכון, הוא גלה מגן עדן.

אם כך, כל הדיבורים הבעייתיים לכאורה של המדע, עדיין קשים כיוון שמיליוני השנים הללו נדחסות להגדרה שלפני הזמן, וזה דומה לטיעון, שהעולם נברא ככה, כי הרי איזה תהליך היה פה? ושמעתי שיעור של הרב קלנר שבה הוא תוקף את הגישה הזו, כיון שאז אפשר לטעון שכל המציאות היא חלום,והרגע התעוררנו, וזה לכאורה מנוגד לשכל הישר?איך גם ההסבר הזה של פנימיות התורה, מרכיב בתוכו את התפיסה המדעית?

שאלה נוספת, למה מימד הזמן לא היה קיים מהיום הרביעי שאז היו המאורות,ובעלי חיים, או שזו היתה מציאות אחרת על גופנית? או שהרב רוצה להגיד שרק מרגע בריאת האדם הזמן התחיל?


תשובה:

מי שאומר שמימד הזמן קיים רק מאז האדם הוא רבי שם טוב גפן ולא אני. אמנם אינני בשיטה זו אבל אינני מבין מדוע לומר שהתעוררנו מחלום מנוגד לשכל הישר. אין זה אלא מנוגד למוחש, ומה בכך? לגופו של ענין, מה שאמרתי הוא שימי בראשית המתוארים בתורה אינם בזמן כי אם במטפיזיקה, והמהלך של חומר-זמן, שיכול להיות בן מליארדי שנים, איננו מתואר בתורה. הוספתי גם שהמעבר מנשמה לגוף חומרי, דהיינו המפגש בין נשמת האדם הגן-עדני לבין גופו פרי האבולוציה, התרחש בפרק ג פסוק כא של בראשית.