תיאור התגשמות נבואה בתנ"ך

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

מדוע טורח הכתוב לספר לנו, כל אימת שמתוארת חלותה של נבואה, "כדבר השם אשר היה ביד זה וזה הנביא"? מה החידוש?


תשובה:

כדי שנבין שהנהגת ה' פועלת לזמן מרובה, ושמלבד הסיבה הגלויה להתרחשות, יש גם חשבונות נוספים.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)