תיאור התגשמות נבואה בתנ"ך

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

מדוע טורח הכתוב לספר לנו, כל אימת שמתוארת חלותה של נבואה, "כדבר השם אשר היה ביד זה וזה הנביא"? מה החידוש?


תשובה:

כדי שנבין שהנהגת ה' פועלת לזמן מרובה, ושמלבד הסיבה הגלויה להתרחשות, יש גם חשבונות נוספים.