נסיעה לקברו של ר' נחמן

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

ראיתי שהרב כתב שאין היום חיוב ללכת לקברו של ר' נחמן בגלל שהיום אנו בא"י. איפה זה כתוב?


תשובה:

מעולם לא היה חיוב ללכת לקברו של רב נחמן. זו רק המלצה של רב נחמן ובשום אופן לא הלכה. זה אמנם נותן יראת שמים, אבל יש דרכים חיוביות יותר להידבק בה', במיוחד לאור העובדה שאסור לצאת מארץ ישראל בלי סיבה מחויבת. ועוד, שרב נחמן אמר שקברו קדוש כעין קדושת ארץ ישראל. הרי שא"י קדושה כל כך שרב נחמן לקח אותה בתור סרגל השואה למקום קבורתו.