נוסח ברכת "נחם" בימינו

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

בברכת נחם של מנחה של תשעה באב יש את המשפטים הבאים "ואל העיר החריבה והבזויה והשוממה מבלי שניה היא יושבת". האם שייך לומר את הנוסח הזה במלואו, שהרי ירושלים בנויה הגם שבית המקדש עדיין לא בנוי ואיננה שוממה ולא בזויה? זאת לאור מה שהרב לימד על דניאל שהשמיט תואר של הקב"ה בזמן שהיה בגלות "איה נוראותיו". האם אפשר להשמיט משפט שסותר את המציאות?


תשובה:

הרב צבי יהודה אמר שמצבה של ירושלים העתיקה עדיין מצדיק את הנוסח הזה. הוא התכוון למצב העיר העתיקה היום, שרובה מיושבת בערבים ושמקומות שהיו ביתם של יהודים וביניהם בתי מדרשות, עומדים בחורבן ובזיון. כך שאין כאן שקר חלילה בתפילה.