לימודי אמונה

ט"ז באב תשס"ז, י"א באב תש"ע, כ"ד בטבת תשע"אשאלה 1:

מה סדר הספרים שצריך ללמוד באמונה (כלומר מה למדים קודם)? ומתי נכנס הזמן והמקום ללימוד מה שאני אוהב ונמשך?

תשובה 1:

לומדים קודם כל מסילת ישרים, כוזרי מאמרים א-ג, הקדמות הרמב"ם ואגרות הרמב"ם. במקביל ללמוד מה שאתה נמשך אליו.שאלה ותשובה 2 (תשובת הרב מודגשת):

מדוע כ"כ חשוב ללמוד כוזרי? כי הוא מבטא את האותנטיות של היהדות. ומדוע הזרם המכונה חרדי מתרחק בדר"כ מכל מה שקשור בלימוד אמונה וכו'? פחד מהתוצאות של הרחבת האופקים. גלות.שאלה 3:

מה זה לימוד אמונה?

תשובה 3:

לימוד אמונה הוא בירור גדרי יסודות היהדות.שאלה 4:

כיצד הרב מציע לחלק את הזמן בלימודי אמונה (הספק שטחי, הבנה מעמיקה אך איטית או בקיאות עם הרבה חזרות)?

תשובה 4:

מה שמקדם אותך.